Få gratis afvænning på et behandlingscenter

10 juni 2020 Lotte Hindsberg

Har du mistanke om at du har et misbrug er det muligt at kontakte et behandlingscenter og få hjælp. Der findes behandlingscenter rundt omkring i landet. I princippet kan et hvert center hjælpe dig med hvilke som helst misbrug du måtte have. I realiteten har de som regel et eller flere områder de er eksperter i. Du bør vælge at få et afvænning forløb på et center der er ekspert i netop dit misbrug.

Det er gratis at modtage hjælp. Hvis du blot møder op for at lære mere og få et par gode råd kan det gøres anonymt. Har du derimod brug for konkret behandling, er det nødvendigt at du oplyser dit cpr. nr. Det skyldes at juridsk skal betalingen fra din kommunen til behandlingscenteret tilknyttes et cpr. nr. 

Behandlingen i dag

Tidligere troede man at det var nok at en misbruger blev afgiftet og så sendt hjem med et stort glas antabus eller metadon. I dag er man klar over at trangen til f.eks. alkohol er langt større end frygten for at blive syg af antabus. Samtidig er man klar over at det er langt mere kompleks at blive et misbrug kvit.

Derfor arbejdes der intensivt med de årsager, der ligger til grund for misbruget samtidig med at misbrugeren lære nye værktøjer, der kan hjælpe ham eller hende til at takle dagligdagens problemer som altid vil opstå. Her dog uden at søge hjælp og støtte i alkohol eller en anden form for misbrug.

Samtidig arbejdes der også med hvad der skal ske når behandlingen er slut og dagligdagen starter. Der arbejdes på at finde et nyt netværk, der ofte består af ligesindede misbrugere og der skal findes noget, der kan udfylde den tid som der ellers er blevet brugt på misbruget. Det kan være mange timer hver dag.

Flere Nyheder