Din kloak fungerer bedst efter en rensning

10 februar 2021 Lotte Hindsberg

Som bolig eller sommerhusejer er det din pligt at sørge for, at den del af kloaksystemet, der ligger på din grund, bliver vedligeholdt. Har du mistanke om at der er noget galt, måske er der begyndt at lugte eller det tager lang tid, før vandet forsvinder fra vasken skal du kontakte en autoriseret kloakmester og få foretaget en TV-inspektion af din kloak. 

Hvis det viser sig at der f.eks. er en prop i kloakrøret, vil kloakmesteren foreslå en kloakrensning. Det kunne være en kloakrensning i Husum. Efterfølgende er der igen plads i kloakken og vand og affald vil flyde uhindret. Gode velfungerende kloakker er vigtige for vores almene sundhed.

Kloakmesterens mange opgaver

Rensning af kloakken er en af de mange opgaver en kloakmester har. En anden er at undersøge om du har fået rotter og få lavet en rottesikring, så du ikke får rotterne op i huset, hvor de kan være til stor gene.

Det kan også være at du bor i et område, hvor der ikke er kloakering. Måske skal i til at blive tilsluttet det landsdækkende kloaksystem, men det kan også være at du har eller skal have en tank. Selvom du sagtens selv kan grave ud og få lagt tanken ned, skal du have en autoriseret kloakmester til at lave rørføringen fra tanken op til huset og lave det nødvendige papirarbejde, der skal sendes retur til kommunen der i sidste ende skal godkende projektet.

Hvad kan du selv gøre

Du må ikke selv lave kloakarbejde, det skal være en autoriseret kloakmester. Alligevel er der noget du selv kan gøre. Fjerne gamle blade og slam omkring kloakken er en opgave, det samme gælder afløb og tagrender. Dermed sikre du dig at regnvandet kan flyde nemt og sikkert ned i kloakken og ikke ind og ned i dit hus. 

Flere Nyheder